# عقدنامه

از خاطرات دوستان

افسر راهنمایی و رانندگی:مدارک لطفا راننده تاکسی:بفرمایید،همه مدارک،اینم دفترچه تاکسی افسر راهنمایی و رانندگی:خب،همه چی درسته،عقدنامه لطفا! راننده تاکسی:بفرمایید اینم ۴ هزار تومان ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 23 بازدید