از خاطرات دوستان

افسر راهنمایی و رانندگی:مدارک لطفا

راننده تاکسی:بفرمایید،همه مدارک،اینم دفترچه تاکسی

افسر راهنمایی و رانندگی:خب،همه چی درسته،عقدنامه لطفا!

راننده تاکسی:بفرمایید اینم ۴ هزار تومان شیرینی شما!

نکته:تنها مسافر ماشین مذکر یود...

/ 9 نظر / 23 بازدید
علی درزی

بهترین کار در یک سیستم بیمار برای آسوده نگه داشتن اعصاب.

تنها

اصول گرایی یا تطبیق پذیری مسئله این است

تنها

یکی از دلایل اینکه افزایش جریمه ها تاثیر لازم رو نمیذارن همین رشوه خواری عزیزان دست اندر کاره ولی مهم ترین دلیل قانون گریزی تربیت و فرهنگ غلط ماست

حسن

خب اینم خودش یه جور عقده دیگه .

...

از انجمن اسیب دیدگان مزاحم می شیم...خواستیم بگيم ما بیشتر