از خاطرات دوستان

افسر راهنمایی و رانندگی:مدارک لطفا راننده تاکسی:بفرمایید،همه مدارک،اینم دفترچه تاکسی افسر راهنمایی و رانندگی:خب،همه چی درسته،عقدنامه لطفا! راننده تاکسی:بفرمایید اینم ۴ هزار تومان ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 23 بازدید
مهر 91
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
7 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
6 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
8 پست
آذر 85
11 پست
آبان 85
13 پست
مهر 85
10 پست
شهریور 85
4 پست
آموزش
1 پست
حق
1 پست
بحث
1 پست
ازدواج
1 پست
بیماری
1 پست
معتاد
2 پست
کفاشیان
1 پست
فوتسال
1 پست
روز_پدر
1 پست
خاطره
1 پست
عقدنامه
1 پست
دلتنگی
1 پست
رنج
2 پست
سال_نو
2 پست
ابی
1 پست
انتقام
1 پست
change
1 پست
house_md
1 پست
dying
1 پست
پول
1 پست
جرات
1 پست
عاشورا
1 پست
چشم
1 پست
هیز
1 پست
زندگی
2 پست
درد
2 پست
فکر
1 پست
خوشبختی
2 پست
ظاهر
1 پست
خیر
1 پست
همای
1 پست
بدخواهی
1 پست
فریب
1 پست
اعتماد
1 پست
مسیر
1 پست
آگاهی
1 پست
لیدر
1 پست
رابطه
2 پست
رانندگی
1 پست
کلاج
1 پست
وبلاگ
2 پست
سالگرد
2 پست
عادت
1 پست
تنهایی
2 پست
کلونی
1 پست
خوبان
1 پست
جوابیه
1 پست
خدا
1 پست
شکر
1 پست
عشق
2 پست
توقع
1 پست
خجالت
1 پست
بازی
1 پست
تقلب
1 پست
عقل
1 پست
کنترل
1 پست
هورمون
1 پست
غم
2 پست
فرهنگ
1 پست
تمدن
1 پست
ارثیه
1 پست
مرگ
3 پست
قضاوت
1 پست
دوست
1 پست
سوال
1 پست
لالایی
1 پست
گریه
2 پست
آغوش
1 پست
انتخاب
1 پست
تفاوت
1 پست
حسادت
1 پست
آرامش
1 پست
آزمون
1 پست
غمزه
1 پست
کنکور
3 پست
نتیجه
1 پست
صلوات
1 پست
استرس
1 پست
عقده
1 پست
دختر
1 پست
نسبت
1 پست
جنس_مونث
1 پست
زنان
1 پست
خوشحالی
1 پست
چت
1 پست
فراموشی
1 پست
اعتیاد
1 پست
عاشقانه
1 پست
تردید
1 پست
دانلود
1 پست
آهنگ
2 پست
احوالات
1 پست
سرهنگ
1 پست
رضا_ثالث
1 پست
مستی
1 پست
ادا
1 پست
ظرفیت
1 پست
جشن
1 پست
اعتراف
1 پست
فیس-بوک
1 پست
پرادو
1 پست
قمار
1 پست
رست
1 پست
عید
1 پست
خواستن
1 پست
معجـزه
1 پست
تناقض
1 پست
فطرت
1 پست
محیط
1 پست
آرزو
1 پست
تلویزیون
1 پست
طرفدار
1 پست
ارشد
1 پست
قهرمان
1 پست
سربازی
1 پست
درس
1 پست
گارد
1 پست
ترس
1 پست
دزد
1 پست
صاحبخانه
1 پست
تصمیم
1 پست
انتخابات
1 پست
شعار
1 پست
دروغ
1 پست
اکسل
1 پست
مدرس
1 پست